Logowanie

DZ. URZ. 2011.358.3028

Tytuł:

uchwała nr III/28/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ? Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-15
Organ wydający:Rada Gminy Wieprz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 358 pozycja: 3028
Hasła:przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

UCHWAŁA NR III/28/2011 RADY GMINY WIEPRZ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ? Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje: § 1. Określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Koalicji Przeciwdziałania Przemocy ? Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wieprz Mieczysław Żyła

Załącznik do Uchwały Nr III/28/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf 1 do III 28 11

Id: JMJGO-FGBPV-MLQII-MUZNE-QZBMD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.358.3030

  uchwała nr IV/46/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr III/28/2011 z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ? Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Wieprzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2011.247.1999

  uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.192.357

  uchwała nr VII/73/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.80

  uchwała Nr XIII/173/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

  Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.358.3027

  uchwała nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok .

 • DZ. URZ. 2011.358.3026

  uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Gręboszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.357.3025

  uchwała nr X/65/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 21 czerwca 2011r. o zmianie uchwały Nr XLII/284/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku.

 • DZ. URZ. 2011.357.3024

  uchwała nr X/60/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 31 grudnia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.357.3023

  uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.