Logowanie

DZ. URZ. 2011.377.3310

Tytuł:

uchwała nr VIII/63/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Gorlicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Rada Powiatu Gorlickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 377 pozycja: 3310
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR VIII/63/11 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Gorlicach Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn.zm), art. 59 ust. 1,2 w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje: § 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwidacji szkoły ponadgimnazjalnej ? III Liceum Profilowanego w Gorlicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach, ul. Ariańska 3, 38-300 Gorlice, o 3 letnim okresie kształcenia, kształcącego w profilu ekonomiczno-administracyjnym, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. § 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach. § 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno

Id: KEYAD-BIOSY-UNCGH-LQASE-PIZIV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.383.3376

  uchwała nr VIII/61/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2011.377.3309

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Gorlicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4205

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2643

  uchwała nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2642

  uchwała nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.377.3309

  uchwała nr VIII/62/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2011.376.3308

  rozporządzenie nr 2/CHZ/2011 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/ CHZ/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierzat, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

 • DZ. URZ. 2011.376.3307

  rozporządzenie nr 3/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bochni z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

 • DZ. URZ. 2011.376.3306

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.376.3305

  uchwała nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Publicznego Samorządowego Przedszkola w Podolanach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.