Logowanie

DZ. URZ. 2011.377.3327

Tytuł:

uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Rada Gminy Lipinki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 377 pozycja: 3327
Hasła:Nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR VII/47/11 RADY GMINY LIPINKI z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje: § 1. 1.Nadać nazwę ? Rondo im. Jana Pawła II ? ? rondu położonemu w miejscowości Wójtowa , u zbiegu drogi powiatowej nr 1477 K Skołyszyn-Harklowa- Wójtowa-Lipinki i drogi gminnej nr 756/1 ?przez Wieś? 2. Położenie ronda stanowi załącznik graficzny do uchwały. § 2. Traci moc uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 marca w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej . § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lipinki. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011 r. 1591;ze zm),

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Czeluśniak

Załącznik do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. Zalacznik1.JPG skan0006

Id: RRALO-SJLWM-DCFLT-JNLIL-VFDHP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.2199

  uchwała nr VI/90/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2852

  uchwała nr VII/106/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.3275

  uchwała Nr XIII/318/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie

 • DZ. URZ. 2011.2.11

  uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIV/138/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 4 listopada 2010r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania nazwy rondu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.377.3326

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. 2011.377.3325

  uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych na terenie Gminy Korzenna.

 • DZ. URZ. 2011.377.3324

  uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Korzenna oraz dodatkowego oznaczenia taksówek.

 • DZ. URZ. 2011.377.3323

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Kamionka Wielka.

 • DZ. URZ. 2011.377.3322

  uchwała nr IX/40/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków na terenie Miasta Grybowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.