Logowanie

DZ. URZ. 2011.377.3331

Tytuł:

uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 377 pozycja: 3331
Hasła:Wydobywanie kamienia,piasku i żwiru

UCHWAŁA NR IX/68/11 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) ? Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: § 1. Wyznacza się miejsca poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód na rzece Dunajec w miejscowości Tylmanowa w km 140+818+140+980 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Id: MBPJC-KICKJ-BTBLO-DSHZE-UNJAZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1354

  uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Medyka z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Medyka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1425

  uchwała nr XXVII/269/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z rzek.

 • DZ. URZ. 2011.444.4162

  uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wskazania miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód.

 • DZ. URZ. 2010.363.2516

  uchwała nr LIX/635/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

 • DZ. URZ. 2011.377.3316

  uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Gorlice z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru z rzeki Ropy w miejscowości Kobylanka w ramach powszechnego korzystania z wód

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.377.3330

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.377.3329

  uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Niedźwiedź

 • DZ. URZ. 2011.377.3328

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki

 • DZ. URZ. 2011.377.3327

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej

 • DZ. URZ. 2011.377.3326

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.