Logowanie

DZ. URZ. 2011.407.3755

Tytuł:

uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-26
Organ wydający:Rada Gminy Raciechowice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 407 pozycja: 3755
Hasła:Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

UCHWAŁA NR VIII / 67 / 2011 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr  142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 /Dz.  U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235/ Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje:  § 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na  terenie Gminy Raciechowice na poziomie 200 zł.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciechowice.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Raciechowice  Józef Zając

Id: UMRRC­IGDMG­TRHJI­LUXRV­XFCDL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.226.3616

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Sitno z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.1246

  uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.2041

  uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Brojce z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.407.3754

  uchwała nr VIII / 66 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.

 • DZ. URZ. 2011.407.3753

  uchwała nr VIII / 65 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.

 • DZ. URZ. 2011.407.3752

  uchwała nr VIII / 64 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalonej dla Gminy Raciechowice Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/112/93 z dnia 15 lipca 1993r.

 • DZ. URZ. 2011.407.3751

  uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie odpłatności za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Gminie Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2011.407.3750

  uchwała nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.