Logowanie

DZ. URZ. 2011.410.3799

Tytuł:

uchwała nr VIII/81/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-08-30
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 410 pozycja: 3799
Hasła:Wybory

UCHWAŁA NR VIII/81/2011 RADY GMINY DĘBNO z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 § 4 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) - na wniosek Wójta Gminy Dębno - Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się następujący odrębny obwód głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień 09 października 2011 r.: Obwód głosowania nr 12 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej 272. § 2. Obwód głosowania jest utworzony dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Domu Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej, w którym ma siedzibę utworzona odrębna Obwodowa Komisja Wyborcza. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębno i rozplakatowaniu na terenie jednostki wymienionej w § 1. Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Małopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Tarnowie.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Id: VIMAF-RBZKJ-IMPMV-CAOKM-OPWJX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Wyryki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrebnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. 2011.135.2737

  uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.250.3970

  uchwała nr VIII/49/11 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.2053

  uchwała nr XII/132/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.410.3798

  uchwała nr VIII/78/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.410.3797

  uchwała nr 227/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.410.3796

  uchwała nr 225/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.409.3795

  obwieszczenie nr X/98/2011 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Nowego Sącza.

 • DZ. URZ. 2011.409.3794

  uchwała nr X/123/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.