Logowanie

DZ. URZ. 2011.4.115

Tytuł:

uchwała nr 374/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-12
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 4 pozycja: 115
Hasła:opieka społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.101.1991

  uchwała nr 346/XLI/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

 • DZ. URZ. 2011.41.955

  uchwała nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Nowy Dwór Gdański

 • DZ. URZ. 2012.60

  uchwała nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański

 • DZ. URZ. 2011.83.1757

  uchwała nr 41/VI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Dwór Gdański służebnościami gruntowymi i przesyłu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.4.114

  uchwała nr 72/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.4.113

  uchwała nr 70/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastko i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.4.112

  uchwała nr LIX-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.4.111

  uchwała nr XXXIX/403/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 3 listopada 2010r. zmiany Uchwały Nr XXXVIII /284/01 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 grudnia 2001 r w sprawie zasad prowadzenia handlu na terenie Gminy Miasta Krynica Morska

 • DZ. URZ. 2011.4.110

  uchwała nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 listopada 2010r. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 września 2009 r Nr XXXIX/270/2009 dotyczącej zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Energetyki Cieplnej w Kępicach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.