Logowanie

DZ. URZ. 2011.4.117

Tytuł:

uchwała nr XLI/394/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-12
Organ wydający:Rada Miejska w Pelplinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 4 pozycja: 117
Hasła:wierzytelności powiatowych lub gminnych jednostek organizacyjnych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.64.1727

  uchwała nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 17 czerwca 2009r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1463

  uchwała nr 212/XXVII/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.789

  uchwała nr XX/117/08 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.970

  uchwała nr XXXIX/366/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Bobolice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/105/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 2 marca 2012r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVII/123/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Żórawina oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie i rozłożenie na raty zaległości do ZUS

  Mam zaległości wobec ZUS (składki), czy jest jakaś szansa by wystąpić o umorzenie ich lub rozłożenie na raty? W jakim trybie i na jakich warunkach można to zrobić?

 • Kolejność zaspokojenia roszczeń Skarbu Państwa

  Czy istnieje jakiś przepis stanowiący o tym, że należności na rzecz Skarbu Państwa powinny być zaspokajane w pierwszej kolejności?

 • Umorzenie zaległości wobec ZUS

  Prowadzę działalność gospodarczą od ponad roku, od kilku miesięcy zalegam ze składkami ZUS. Chcę złożyć wniosek o umorzenie mojego długu. Czy istnieje jakakolwiek (...)

 • Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

  Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej (...)

 • Rozłożenie na raty kosztów sądowych

  Czy po otrzymaniu postanowienia o częściowym zwolnieniu od kosztów sądowych tj. "od wpisu od pozwu ponad 1000 zł", mam obowiązek niezwłocznej wpłaty w/w kwoty, czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.4.116

  uchwała nr XLI/385/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. 2011.4.115

  uchwała nr 374/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.4.114

  uchwała nr 72/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.4.113

  uchwała nr 70/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastko i jej jednostkom podległym

 • DZ. URZ. 2011.4.112

  uchwała nr LIX-512/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.