Logowanie

DZ. URZ. 2011.4.118

Tytuł:

uchwała nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-12
Organ wydający:Rada Miejska w Redzie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 4 pozycja: 118
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki,opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.108.2211

  uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zmienionej Uchwałą Nr III/38/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.14.364

  uchwała nr III/38/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/474/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Reda

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.4492

  uchwała nr 52/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2563

  uchwała nr 120/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XII.111.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 25 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.4.117

  uchwała nr XLI/394/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. 2011.4.116

  uchwała nr XLI/385/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. 2011.4.115

  uchwała nr 374/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.4.114

  uchwała nr 72/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2011.4.113

  uchwała nr 70/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastko i jej jednostkom podległym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.