Logowanie

DZ. URZ. 2011.431.4069

Tytuł:

uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Radgoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 431 pozycja: 4069
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR X/50/11 RADY GMINY RADGOSZCZ z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Radgoszcz uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011 Nr VII/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany: § 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radgoszcz. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr X/50/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf T2-Wydatki-2011-06-09-RG

Id: IWTUR-AESWN-TGNHI-RVDFV-GRAIU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.431.4068

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2010.668.5587

  uchwała nr XLIII/198/10 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.349.2925

  uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz .

 • DZ. URZ. 2011.581.6557

  uchwała nr XIV/80/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.349.2924

  uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.431.4068

  uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.431.4067

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.431.4066

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-

 • DZ. URZ. 2011.431.4065

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mogilany na rok 2011 Nr V/20/2011 Rady Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2011 roku.-

 • DZ. URZ. 2011.431.4064

  uchwała nr 0007/VIII/49/2011 Rady Powiatu Suskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.