Logowanie

DZ. URZ. 2011.445.4246

Tytuł:

uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 445 pozycja: 4246
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR X/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez  Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji  Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.  Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 101 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.  U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z wezwaniem Nauczycieli Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu  do  usnięcia  naruszenia  interesu  prawnego  na  skutek  podjęcia  przez  Radę  Miejską  w Wolbromiu  Uchwały  Nr  IX/42/2011  z dnia  13  kwietnia  2011  r.  w sprawie  likwidacji  Gimnazjum  Nr  1 im.  Św.  Królowej  Jadwigi  w Wolbromiu ­ Rada Miejska w Wolbromiu u c h w a l a :  § 1. Uwzględnić wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego, wniesione w dniu 20 kwietnia 2011 r.  przez Nauczycieli (Grono Pedagogiczne) Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu (1) ), w związku z podjęciem przez Radę  Miejską  w Wolbromiu  Uchwały  Nr  IX/42/2011  z dnia  13  kwietnia  2011  r.  w sprawie  likwidacji  Gminazjum  Nr  1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.  § 2. Uchylić  w całości  Uchwałę  Rady  Miejskiej  w Wolbromiu  Nr  IX/42/2011  z dnia  13  kwietnia  2011  r.  w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.  § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. 

1) Dane 

osobowe  zostały  usunięte  dla  celów  publikacji  zgodnie  z ustawą  z dnia  29  sierpnia  1997  r.  o ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). 

Id: HZKPR­SRROM­GOLJF­RUZPD­JJSDE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2011.294.2457

  uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.3533

  uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

 • DZ. URZ. 2012.560

  uchwała nr XVIII/99/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/42/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.445.4245

  uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.445.4244

  uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbylitowska Góra na obszarze Gminy Tarnów

 • DZ. URZ. 2011.445.4243

  uchwała nr X / 88 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie

 • DZ. URZ. 2011.445.4242

  uchwała nr X/ 87 / 2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów w części miejscowości Błonie, Koszyce Wielkie, Tarnowiec, Nowodworze, Zawada, Poręba Radlna, Radlna, Łękawka, Wola Rzędzińska, Jodłówka Wałki

 • DZ. URZ. 2011.445.4241

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.