Logowanie

DZ. URZ. 2011.45.376

Tytuł:

wyrok nr II SA/Kr 462/10 z dnia 9 lipca 2010r. z dnia 09 lipca 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 462/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009 r. Nr XLIV/650/2009** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Skocznia?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-01
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 45 pozycja: 376
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.454.3364

  wyrok nr II SA/Kr 755/09 z dnia 12 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 755/09 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr XXXIV/480/2008** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? ?Skocznia?

 • DZ. URZ. 2010.524.3917

  wyrok nr II SA/Kr 1207/09 WSA w Krakowie z dnia 1 lutego 2010r. z dnia 1 lutego 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 1207/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2008r. Nr XXXII/424/08** w w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Pękowicka ?Glogera?

 • DZ. URZ. 2010.524.3918

  wyrok nr II SA/Kr 1319/09 WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010r. z dnia 16 kwietnia 2010 r. Sygn. akt IISA/KR 1319/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Krościenko n/ Dunajcem z dnia 27 lutego 2009 r. Nr XXIII/162/2009*** w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2960

  wyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 964/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XIII/103 z dnia 22 września 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa

 • DZ. URZ. 2011.611.7264

  wyrok nr II SA/kr 218/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi [...]* na Uchwałę Rady Miasta Bochnia z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr XLIV/404/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 303 z dnia 14 czerwca 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.45.375

  uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

 • DZ. URZ. 2011.45.374

  uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany budżetu Gminy Skawina na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.45.373

  uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skała

 • DZ. URZ. 2011.45.372

  uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów i nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, a także w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

 • DZ. URZ. 2011.45.371

  uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.