Logowanie

DZ. URZ. 2011.505.4937

Tytuł:

uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-28
Organ wydający:Rada Gminy Biały Dunajec
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 505 pozycja: 4937
Hasła:Honorowe Obywatelstwo

UCHWAŁA NR XII/60/2011 RADY GMINY BIAŁY DUNAJEC z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) Rada Gminy w Białym Dunajcu uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się  uchwał ę  X/50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie: zmiany uchwały nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec? oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.  § 2. Zmienia się paragraf 3 w uchwale nr IX/39/2011 z 30.05.2011 w sprawie ustanowienia Tytułów: ?Honorowy Obywatel Gminy Biały Dunajec" i ?Zasłużony dla Gminy Biały Dunajec?  oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów, który otrzymuje brzmienie: ?uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego?. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ID: QLWNW-VIMKT-XYWMO-DDIDY-YDCLS. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Symbol PKWiU

  Wykonałem remont dachu w bloku mieszkalnym. Zastosowałem stawkę VAT 8%, symbol PKWiU PKOB 112. Otrzymałem informację, że nie stosuje się już symboli PKWiU, tylko należy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.505.4936

  uchwała nr 120/47/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.504.4935

  uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropie

 • DZ. URZ. 2011.504.4934

  uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa należności pieniężnych pobieranych w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz ustalenia prowizji z tego tytułu

 • DZ. URZ. 2011.504.4933

  uchwała nr X/68/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ropa

 • DZ. URZ. 2011.504.4932

  uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr III/11/10


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.