Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.420

Tytuł:

uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Łapanów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 420
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR I/3/10 RADY GMINY ŁAPANÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów. Na podstawie art. 3 ust.1 art.18 ust. 2 pkt.1 art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje: § 1. W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Łapanów przyjętego uchwałą Nr VI/41/2003 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2003 r. stanowiącego regulamin rady gminy Łapanów w § 31 ust.2 dodaje się punkt 4 o treści: ? 4) Komisja Prawa, Porządku, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łapanów Andrzej Śliwa

Id: TWDKT-KTKKJ-WMFVQ-KIEVT-QKORS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2391

  uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.

 • DZ. URZ. 2011.51.421

  uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

 • DZ. URZ. 2011.218.1778

  uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów

 • DZ. URZ. 2011.106.831

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.

 • DZ. URZ. 2010.627.5057

  uchwała nr XLIV/291/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.419

  uchwała nr IV / 13 /2010 Rady Gminy Kozłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.51.418

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gręboszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gręboszowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. 2011.51.417

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.415

  uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.