Logowanie

DZ. URZ. 2011.524.5311

Tytuł:

uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-14
Organ wydający:Rada Powiatu Miechowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 524 pozycja: 5311
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR X/97/2011 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.  Na  podstawie  art.12  pkt.5  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r  o samorządzie  powiatowym  (tekst  jednolity  z 2001r  Dz. U Nr 142 poz.1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu w Miechowie uchwala co następuje:  § 1. 1. Zmienia się dochody budżetu Powiatu Miechowskiego na 2011 rok , jak w załączniku Nr 1 do niniejszej  uchwały i stanowiącym tabelę Nr 1 w uchwale budżetowej.  2. Zmienia  się  wydatki  budżetu  Powiatu  Miechowskiego  na  2011  rok,  jak  w załączniku  Nr  2 do  niniejszej  uchwały i stanowiącym tabelę Nr 2 w uchwale budżetowej.  § 2. W uchwale budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011 rok Rady Powiatu w Miechowie Nr IV/19/2011  z dnia 28.01.2011r z późn. zmianami wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa.   

Przewodniczący Rady  Marian Brodowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik1.pdf załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik2.pdf załącznik Nr 2 

Id: ORARP­FBVTC­OMTIJ­NUDEO­CFNWP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.457.4391

  uchwała nr IX/92/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.302.2485

  uchwała nr VII/69/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2010.591.4612

  uchwała nr XXXIII/287/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2010r

 • DZ. URZ. 2012.70

  uchwała nr XI/113/11 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.523.5310

  zarządzenie nr 70/ 2011 Wójta Gminy Gdów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gdów.

 • DZ. URZ. 2011.523.5309

  rozporządzenie nr 84 Wójta Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2009 Wójta Gminy Koszyce z dnia 14 lipca 2009r w sprawie Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Koszyce.

 • DZ. URZ. 2011.523.5308

  uchwała nr XIII/87/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.523.5307

  uchwała nr XIII/106/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Nr IV/10/10 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 grudnia 2010 roku

 • DZ. URZ. 2011.523.5306

  uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 28 października 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.