Logowanie

DZ. URZ. 2011.54.1227

Tytuł:

uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Kolbudy
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 1227
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Kolbudy, gmina Kolbudy Na postawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr. 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Gminy Kolbudy, uchwala co następuje: § 1. Nadaje się następującą nazwę ulicy w obrębie Kolbudy: Poziomkowa położenie, której przedstawia fragment mapy ewidencyjnej obrębu Kolbudy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Załącznik do Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik1.jpg Poziomkowa Kolbudy

Id: XUSQH-BGWBY-HJQPG-GNRVR-NUXMK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.146.3024

  uchwała nr XII/100/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Otomin, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.103.2083

  uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2012.1026

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Pręgowo Górne, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.146.3025

  uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 września 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic w obrębie Czapielsk, gmina Kolbudy

 • DZ. URZ. 2010.138.2676

  uchwała nr XLII / 329 / 2010 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Bąkowo, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.54.1226

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kolbudy

 • DZ. URZ. 2011.54.1225

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koczała

 • DZ. URZ. 2011.54.1224

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Koczała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/291/10 Rady Gminy Koczała z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.53.1223

  uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2011.53.1222

  uchwała nr V/34/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.