Logowanie

DZ. URZ. 2011.543.5743

Tytuł:

uchwała nr XI/68/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-11-24
Organ wydający:Rada Gminy Moszczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 543 pozycja: 5743
Hasła:Podatki i opłaty lokalne

UCHWAŁA NR XI/68/11 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku  rolnego na 2012 rok.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8,  art.  40  ust.  1,  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z późn.  zmianami)  i art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym  (Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  136,  poz.  969,  z późn.  zmianami),  Rada  Gminy  Moszczenica  uchwala, co następuje:  § 1.  Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.  (M.P.  Nr  95,  poz.  969)  z kwoty  74,18  zł  za  1 dt,  do  kwoty  55,91  zł  za  1 dt,  przyjmowanej  jako  podstawa  obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Moszczenica na 2012 r.  § 2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 3.  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego.    Przewodniczący Rady  Gminy  Barbara Bożena Warzecha

Id: PYCDM­FQOKO­ZAJNK­OAXRJ­WDUUX. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5209

  uchwała nr XII/87/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.319.5165

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Kamieniec z dnia 25 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kamieniec na 2012 rok.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/200/2010 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2010r. obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.357.6311

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód na rok 2012.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.543.5742

  uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.543.5741

  uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.543.5740

  uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2011 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/17/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.543.5739

  uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. 2011.543.5738

  uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Świetlicy Środowiskowej w Libiążu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.