Logowanie

DZ. URZ. 2011.586.6745

Tytuł:

uchwała nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 586 pozycja: 6745
Hasła:Ekwiwalent

UCHWAŁA NR XVI/78/2011 RADY GMINY JERZMANOWICE­PRZEGINIA z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowice­Przeginia za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.) ­ uchwala się co następuje: § 1. Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice ? Przeginia ? w wysokości: 1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym ­ 10,00 zł 2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym ­ 5,00 zł § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni , od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: QIHXA­TCZHQ­YWYUF­UUYLE­WXOTN. Podpisany

Strona 1 z 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Jerzmanowice­Przeginia z dnia 21 listopada 2011 r. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. Nr 163 poz.1015) nałożyła na Radę Gminy obowiązek ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Id: QIHXA­TCZHQ­YWYUF­UUYLE­WXOTN. Podpisany

Strona 1 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.618.4950

  uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.15

  uchwała nr XII/74/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1991

  uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. W sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/152/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008r. o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 • DZ. URZ. 2010.50.356

  uchwała nr XXXIII/284/2010 Rady Gminy Mogilany z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Mogilany za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.586.6744

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2011.586.6743

  uchwała nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.586.6742

  uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty, ustalenia stawki bazowej opłaty za 1 m3 odpadów komunalnych objętych powszechną zryczałtowaną opłatą, określenia terminów poboru tej opłaty.

 • DZ. URZ. 2011.586.6741

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Grybów

 • DZ. URZ. 2011.586.6740

  uchwała nr Xi/96/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/230/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.