Logowanie

DZ. URZ. 2011.588.6828

Tytuł:

uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Gminy Kościelisko
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 588 pozycja: 6828
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR IX/75/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 9 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) - Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje: § 1. Do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko, przyjętego uchwałą Nr III/20/2002 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 grudnia 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2003r. Nr 56, poz.800), zmienionego uchwałą Nr VII/47/07 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 kwietnia 2007 r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 441, poz.2915 z dnia 15.06.2007r ) i uchwałą nr XXVIII/ 190/09 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 maja 2009 ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 442 poz. 3242 z dnia 27 lipca 2009r.) wprowadza się następującą zmianę: - w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: ? 2. Siedzibą Ośrodka jest Kościelisko ? Nędzy Kubińca 76, z filią w Witowie. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko . § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: ZQWHV-IUXGS-VPUIB-UZUMA-OUUJY. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4243

  uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu

 • DZ. URZ. 2011.610.7239

  uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko

 • DZ. URZ. 2010.547.4125

  uchwala nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 46/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu

 • DZ. URZ. 2011.588.6826

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.588.6827

  uchwała nr IX/74/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.588.6826

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.

 • DZ. URZ. 2011.588.6825

  uchwała nr XIX/103/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na rok 2011 Nr V/19/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 stycznia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.588.6824

  uchwała nr XI/84/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

 • DZ. URZ. 2011.588.6823

  uchwała nr XI/81/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jordanów na 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.