Logowanie

DZ. URZ. 2011.604.7080

Tytuł:

uchwała nr 302/35/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie sprostowania uchwały nr 298/34/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20.07.2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 604 pozycja: 7080
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR 302/35/IV/2011 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie sprostowania uchwały nr 298/34/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20.07.2011 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poźn 1240) Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala : § 1. W treści uchwały nr 298/34/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20.07.2011 r.w § 2 pkt. 2 słowo "zmniejszyć" zastąpić słowem "zwiększyć". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

STAROSTA Jerzy Antoni Kwaśniewski

Id: QUPIS-CWOJO-SONQZ-VWHWG-YCIAJ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.605.7144

  uchwała nr 510/53/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie sprostowania uchwały nr 491/51/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 03.11.2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.297

  uchwała nr 604/59/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania uchwały nr 552/55/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 30.11.2011r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7095

  uchwała nr 338/40/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za I półrocze 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.260.2108

  uchwała nr 119/17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Olkuskiego za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.603.7079

  uchwała nr KI-411/547/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/136/2011 rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2002 rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.603.7078

  uchwała nr KI-411/546/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stawierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji o lasach, w części

 • DZ. URZ. 2011.603.7077

  uchwała nr KI-411/545/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stawierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/134/2011 rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2002 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach, w części

 • DZ. URZ. 2011.603.7076

  uchwała nr KI-411/544/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/67/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie paragrafu 1 ust.1 ppkt b uchwały

 • DZ. URZ. 2011.603.7075

  uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr VI/32/99 Rady Gminy Wieprz z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie: zasad korzystania z cmentarza komunalnego w Gierałtowicach i ustalenia opłat za te usługi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.