Logowanie

DZ. URZ. 2011.604.7084

Tytuł:

uchwała nr 315/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-23
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 604 pozycja: 7084
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR 315/38/IV/2011 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poźn 1240), w związku z uchwałą nr XI/58/2011 z dnia 29.07.2011 r. Rady Miejskiej w Bukownie Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala : § 1. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określającym ?Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego oraz dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych?, w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publicze powiatowe, zadanie "4) "Nakładka na ul. Borowskiej w Bukownie" otrzymuje nową treść "Modernizacja drogi powiatowej nr 1062 K ul. Borowskiej w Bukownie". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

STAROSTA Jerzy Antoni Kwaśniewski

Id: QIRMH-OHLUZ-NMDCV-OBPKK-IIUUD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.2929

  uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7109

  uchwała nr 380/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7146

  uchwała nr 519/54/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.313.2578

  uchwała nr 188/22/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.604.7083

  uchwała nr 312/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7082

  uchwała nr 310/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7081

  uchwała nr 307/37/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7080

  uchwała nr 302/35/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie sprostowania uchwały nr 298/34/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 20.07.2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.603.7079

  uchwała nr KI-411/547/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/136/2011 rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2002 rady Gminy Podegrodzie z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.