Logowanie

DZ. URZ. 2011.605.7109

Tytuł:

uchwała nr 380/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-12-27
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 605 pozycja: 7109
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR 380/43/IV/2011 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 rok nr II/29/2010 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 22.12.2010 r., w związku z wnioskiem nr ORZ.3037.18.2011 z dnia 09.09.2011 r. Sekretarza Powiatu Olkuskiego Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala : § 1. Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.: 1. zmniejszyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75019 Rady powiatów, o kwotę 400 PLN, w tym: 1) wydatki bieżące, o kwotę 400 PLN, z tego: a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 400 PLN, 2. zwiększyć wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa powiatowe, o kwotę 400 PLN, w tym: 1) wydatki bieżące, o kwotę 400 PLN, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, o kwotę 400 PLN, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 400 PLN, 3. zmiany określone w ust.1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WICESTAROSTA Henryk Kieca

Id: DNETI-DXCMY-VZANM-MCEBE-PSLKS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.313.2578

  uchwała nr 188/22/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 4 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7146

  uchwała nr 519/54/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.606.7170

  uchwała nr 255/31/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.283.2313

  uchwała nr 138/17/IV/2011 Zarządu Powiatu Olkuskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.606.7166

  uchwała nr 238/29/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.605.7108

  uchwała nr 378/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7107

  uchwała nr 375/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7106

  uchwała nr 372/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7105

  uchwała nr 370/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.