Logowanie

DZ. URZ. 2011.77.1636

Tytuł:

wyrok nr II SA/Gd 812/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-06-28
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 77 pozycja: 1636
Hasła:wyroki

WYROK NR II SA/GD 812/10 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sygn. akt II SA/Gd 812/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2011 r. Wojewódzki w składzie następującym: Sąd Administracyjny w Gdańsku

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść Sędziowie: Sędzia WSA Wanda Antończyk (spr.), Sędzia WSA Jolanta Górska Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 17 czerwca 2010 r., nr XLV/304/2010 w przedmiocie uchwalenia zmiany stydium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

Id: EKKMO-AZQRA-TLEUW-DYBAW-QTYNB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.77.1635

  wyrok nr II SA/Gd 1/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego CHP-1

 • DZ. URZ. 2011.77.1634

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.77.1633

  uchwała nr 141/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2011/2012 w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 • DZ. URZ. 2011.77.1632

  porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania środków finasowych na zadanie inwestycyjne

 • DZ. URZ. 2011.77.1631

  uchwała nr VIII/53/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie sztumskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.