Logowanie

DZ. URZ. 2011.80.1705

Tytuł:

porozumienie nr 12 Powiatu Wejherowskiego oraz Gminy Choczewo z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-07-04
Organ wydający:Powiat Wejherowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 80 pozycja: 1705
Hasła:

POROZUMIENIE NR 12 POWIATU WEJHEROWSKIEGO ORAZ GMINY CHOCZEWO z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo Powiat Wejherowski reprezentowany przez: Starostę Wejherowskiego ? Józefa Reszke na podstawie Uchwały Nr IV/VI/77/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 13 maja 2011r. oraz Gmina Choczewo reprezentowana przez: Wójta Gminy ? Wiesława Gębkę na podstawie Uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy w Choczewie z dnia 25 lutego 2011r. zmieniają porozumienie stron z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Choczewo w następujący sposób: § 1. W § 1 skreśla się pkt. II ust. 2. § 2. Prowadzenie spraw, o których mowa w punkcie przywołanym wyżej przechodzi z dniem 1lipca 2011 r. do kompetencji Starosty Wejherowskiego. § 3. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. § 4. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wójt Gminy Wiesław Gębka

Starosta Wejherowski Józef Reszke

Id: DCCYD-JLXVK-ZERZS-QFLNT-MYXTA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.35.573

  porozumienie Starosty Wejherowskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie rozwiązania porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Łęczyce z dnia 3 marca 2001 roku

 • DZ. URZ. 2012.1822

  uchwała nr IV/XV/184/12 Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia na terenie jeziora Choczewo (gmina Choczewo) zakazu używania jednostek pływających o napędzie z silnikiem spalinowym.

 • DZ. URZ. 2010.35.572

  porozumienie Starosty Wejherowskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Choczewo niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Starosty Wejherowskiego

 • DZ. URZ. 2011.40.943

  uchwała nr IV/IV/42/11 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego

 • DZ. URZ. 2012.742

  uchwała nr XIV/107/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Choczewo.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.80.1704

  uchwała nr IX/51/11 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2011.80.1703

  uchwała nr VII/55/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2011 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia ?Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań Powiatu, z budżetu Powiatu, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych?.

 • DZ. URZ. 2011.80.1702

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych oraz najmu lokali użytkowych

 • DZ. URZ. 2011.80.1701

  uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Puck z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ.

 • DZ. URZ. 2011.80.1700

  uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczyce


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.