Logowanie

DZ. URZ. 2011.89.970

Tytuł:

informacja nr OŚiGM-Vc-7141/4c/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010r położonych na terenie Gminy Pińczów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-04-11
Organ wydający:Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 970
Hasła:mieszkalnictwo

INFORMACJA NR OŚIGM-VC-7141/4C/11 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010r położonych na terenie Gminy Pińczów Art.1. Urząd Miejski w Pińczowie przesyła w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Pińczów, celem ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym zgodnie z rosporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy. Załącznik Nr 1 do Informacji Nr OŚiGM-Vc-7141/4c/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2010 rok połozonych na obszarze Gminy Pińczów Załącznik Nr 2 do Informacji Nr OŚiGM-Vc-7141/4c/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2010 rok połozonych na obszarze Gminy Pińczów

Id: KHDMB-RSIIZ-QDLGQ-RYKZS-DOSYU. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.115.853

  informacja nr OŚiGM-Vb-7141/14/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Pińczów

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr RG.7113.1.2011 Wójta Gminy Lubartów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 r. położonych na obszarze Gminy Lubartów

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.10

  ogłoszenie nr 1/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.52.64

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Grajewo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.89.969

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Słupia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania tych odpadów.

 • DZ. URZ. 2011.89.968

  uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadań na drogach powiatowych na terenie Gminy Samborzec

 • DZ. URZ. 2011.89.967

  uchwała nr VII/20/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Samborzec na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.89.966

  uchwała nr VI/17/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.89.965

  uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Samborzec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.