Logowanie

DZ. URZ. 2012.1116

Tytuł:

zarządzenie nr 19/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz w Domu Pomocy Społecznej ?Kaszub? w Stawiskach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-19
Organ wydający:Starosta Kościerski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1116
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 1116

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 STAROSTY KOŚCIERSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz w Domu Pomocy Społecznej ?Kaszub? w Stawiskach. Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kościerskiego: Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu - 2 333,14 zł. Dom Pomocy Społecznej ?Kaszub? w Stawiskach - 2 524,00 zł. § 2. 1) Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ?Kaszub? w Stawiskach 2) Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. § 3. 1) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i przekazaniu Dyrektorom, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. Województwa Pomorskiego

2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

wz. Starosty Wicestarosta Kościerski

Zbigniew Stencel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.24.542

  zarządzenie nr 6/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ?KASZUB? w Stawiskach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.349

  zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu, w Domu Pomocy Społecznej w Gościnie i w Domu Pomocy Społecznej Kołobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  komunikat PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w roku 2009

 • DZ. URZ. 2011.32.697

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1115

  sprawozdanie nr 1 Starosty Gdańskiego z dnia 11 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU GDAŃSKIEGO w 2012 ROKU

 • DZ. URZ. 2012.1114

  uchwała nr XII/123/2012 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów, położonych w obrębach geodezyjnych Chojty, Budzisz i Bruk, gmina Dzierzgoń

 • DZ. URZ. 2012.1113

  uchwała nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.1112

  uchwała nr XIII / 78 /2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 • DZ. URZ. 2012.1111

  uchwała nr XVII/184/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sopocie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.