Logowanie

DZ. URZ. 2012.1142

Tytuł:

zarządzenie nr 20/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym "Wesoła Gromadka" w Kościerzynie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-20
Organ wydający:Starosta Kościerski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1142
Hasła:opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 20 marca 2012 r. Poz. 1142

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 STAROSTY KOŚCIERSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym "Wesoła Gromadka" w Kościerzynie. Na podstawie art. 196 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej na terenie Powiatu Kościerskiego: Zespół Opiekuńczo ? Wychowawczy ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie 4 316,00 zł. § 2. 1) Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Opiekuńczo ? Wychowawczego ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie. 2) Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. § 3. 1) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i przekazaniu Dyrektorom, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. Województwa Pomorskiego

2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

wz. Starosty Wicestarosta Kościerski

Zbigniew Stencel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.32.698

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.1027

  zarządzenie nr 4/2011 Starosty Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Niepublicznym Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Sióstr Salezjanek w Dobieszczyźnie

 • DZ. URZ. 2010.43.753

  zarządzenie nr 15/2010 Starosty Kościerskiego z dnia 10 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Powiat Kościerski.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.727

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Sosnowiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.62.1147

  obwieszczenie nr 1 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 marca 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu w 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1141

  uchwała nr XVII/105/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu człuchowskiego

 • DZ. URZ. 2012.1140

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 12 marca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stegna przeprowadzonych w dniu 11 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1139

  uchwała nr XVII/159/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1138

  uchwała nr XVII/158/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

 • DZ. URZ. 2012.1137

  uchwała nr 5/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.