Logowanie

DZ. URZ. 2012.1148

Tytuł:

uchwała nr 87/XVII/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Gminy Oleśnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1148
Hasła:statuty gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1148

UCHWAŁA NR 87/XVII/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oleśnica Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art. 22 ust 1 i 2 , art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Oleśnica uchwala co następuje: § 1. W statucie Gminy Oleśnica , stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 21/III/03 Rady Giny w Oleśnicy z dnia 10 marca 2003r. W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oleśnica (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 123, poz.1093, z 2010r. Nr 21, poz.160) Załącznik Nr 3 ?Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Oleśnica ?, otrzymuje brzmienie: ?Załącznik Nr 3 Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Oleśnica 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 2) Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia w Oleśnicy 3) Biblioteka Pub;liczna w Oleśnicy 4) Przedszkole Gminne w Oleśnicy 5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Oleśnicy 6) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pieczonogach 7) Publiczne Gimnazjum w Oleśnicy 8) Urząd Gminy w Oleśnicy?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1148

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY mgr Krzysztof Ratusznik
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/144/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/133/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/140/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

 • DZ. URZ. 2009.533.4002

  uchwała nr 191/XXXVII/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1147

  uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Wiślica z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1146

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy w Bejscach z dnia 5 marca 2012r. w sprawie udzielenia przez Gminę Bejsce poręczenia pożyczki zaciąganej przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie

 • DZ. URZ. 2012.1145

  uchwała nr XVI/157/12 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 1 marca 2012r. sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jędrzejów

 • DZ. URZ. 2012.1144

  zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1143

  uchwała nr XVII / 131 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.