Logowanie

DZ. URZ. 2012.1180

Tytuł:

informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 marca 2012r. o decyzji Nr PCC/312-ZTO-A/377/W/OGD/2012/CW

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1180
Hasła:energetyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1180

Nr PCC/312-ZTO-A/377/W/OGD/2012/CW z dnia 20 marca 2012 r. W dniu 20 marca 2012 r. na wniosek Gminy Miastko prowadzącej działalnośc gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Miastku ("Przedsiębiorca") Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") postanowił zmienić przedmiot i zakres działności ww. Przedsiębiorcy, określony w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Uzasadnienie Decyzją z dnia 14 października 1998 r. Nr PCC//312/377/U/1/98/BT (zmienioną późniejszymi decyzjami) udzielono Przedsiębiorcy koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, z terminem obowiązywania do dnia 31 października 2018 r. Pismem z dnia 27 lutego 2012 r. Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa URE o zmianę ww. koncesji, albowiem w istocie zaszły zmiany wskazane we wniosku dotyczące prowadzenia przez Przedsiębiorcę działalności w dotychczasowym zakresie związanym z przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietn ia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) Prezes URE postanowił decyzją z dnia 20 marca 2012 r. Nr PCC/312-ZTO-A/377/W/OGD/2012/CW zmienić swoją wcześniejszą decyzję z dnia 14 października 1998 r. Nr PCC/312/377/U/1/98/BT (zmienioną późniejszymi decyzjami), zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorcy.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku Mirosława Szatybełko Połom

Gdańsk, dnia 20 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3575

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 sierpnia 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem Elektrociepłowni Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2904

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr WCC/145-ZTO-B/334/W/OSZ/2009/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 listopada 2009r. informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1179

  uchwała nr XVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyróżnień Burmistrza Miasta Redy.

 • DZ. URZ. 2012.1178

  uchwała nr XVIII/194/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVI/174/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1177

  uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za składowanie odpadów.

 • DZ. URZ. 2012.1176

  uchwała nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1175

  uchwała nr XXI/186/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Starogard Gdański na lata 2008-2013".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.