Logowanie

DZ. URZ. 2012.1323

Tytuł:

uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Nakla

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1323
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1323

UCHWAŁA NR XIV.94.2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Nakla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dla ulicy położonej na terenie miejscowości Nakla nadaje się następującą nazwę: 1) ul. Sosnowa - droga gminna nr 165051G stanowiąca działkę nr 156 rozpoczynająca się od drogi krajowej nr 20 przy działce nr 153 i 154/6 biegnąca w kierunku południowo-wschodnim i kończąca się przy granicy z gminą Lipusz. § 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1323

Załącznik do Uchwały Nr XIV.94.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1323
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3012

  uchwała nr XXIII/223/2012 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania urzędowej nazwy ulicy dla miejscowości Międzychód.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.368.6639

  uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: nadania urzędowej nazwy ulicy dla miejscowości Międzychód.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy Kłoczew z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kłoczew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4358

  uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2317

  uchwała nr XII/58/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1322

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1321

  uchwała nr XXI/121/12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/191/08 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Tczewskiego.

 • DZ. URZ. 2012.1320

  uchwała nr XXI/ 124/ 12 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1319

  uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Studzienice z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Studzienice

 • DZ. URZ. 2012.1318

  uchwała nr XVIII / 175 / 2012 Rady Miasta Ustka z dnia 1 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4A".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.