Logowanie

DZ. URZ. 2012.1342

Tytuł:

uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Liniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Gminy Liniewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1342
Hasła:podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1342

UCHWAŁA NR XVII/92/2012 RADY GMINY LINIEWO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na terenie gminy Liniewo. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) Rada Gminy Liniewo , na wniosek Wójta Gminy Liniewo uchwala co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału w wysokości 10 % różnicy wartości nieruchomości. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Liniewie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Wiesław Szarmach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6709

  uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2131

  uchwała nr XLIII/344/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/263/2010 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Siechnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1489

  uchwała Nr XX/80/2012 Rady Gminy Brzeżno z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1341

  uchwała nr 168/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Nowy Staw.

 • DZ. URZ. 2012.1340

  uchwała nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1339

  uchwała nr XIV.99.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania i ścieków?

 • DZ. URZ. 2012.1338

  uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.