Logowanie

DZ. URZ. 2012.1582

Tytuł:

uchwała nr XI/92/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rady Gminy w Stryszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1582
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1582

UCHWAŁA NR XI/92/2012 RADY GMINY W STRYSZOWIE z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o opłatach za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 c pkt. 1, art. 14 ust. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy w Stryszowie, uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr VII/61/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Stryszów wprowadza się następującą zmianę: § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ? 4. Opłatę za świadczenia określone w § 3 obni a się o 50 % w przypadku drugiego i kolejnych dzieci z jednej rodziny korzystających ze świadczeń przedszkola i o 75 % w przypadku dzieci, którym koszty wy ywienia w przedszkolu pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszów. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Sadzikowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  uchwała nr X/93/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr VIII/51/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Małdyty

 • DZ. URZ. 2011.559.5963

  uchwała nr XV/100/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych  prowadzonych przez Gminę Drwinia.

 • DZ. URZ. 2011.380.3369

  sprawozdanie Wójta Gminy Stryszów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Stryszów za 2010r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2351

  uchwała nr 104/XII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez gminę Narol.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.1861

  uchwała nr IX/62/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzyżów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1581

  uchwała nr XII/109/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2012.1580

  uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1579

  uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2012r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1578

  uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. 2012.1577

  uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.