Logowanie

DZ. URZ. 2012.1621

Tytuł:

uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy Stryszawa z dnia 2 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Gminy Stryszawa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1621
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1621

UCHWAŁA NR XV/116/12 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie podziału gminy na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) oraz art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada Gminy Stryszawa uchwala, co następuje: § 1. W celu usprawnienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości poło onych na terenie Gminy Stryszawa obszar Gminy Stryszawa dzieli się na trzy sektory: - sektor I obejmujący wieś Stryszawa - sektor II obejmujący wsie Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka - sektor III obejmujący wsie Kuków, Krzeszów, Targoszów § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4968

  uchwała nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3364

  uchwała nr 402/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Sosnowiec na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. 2012.3988

  uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Pleśna na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3167

  uchwała nr 389 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Konin na sektory

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.21

  uchwała nr VII/31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Związku Gmin na sektory

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1620

  uchwała nr XX-172/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1619

  uchwała nr XX-171/12 Rady Gminy Dobra z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrej.

 • DZ. URZ. 2012.1618

  uchwała nr XIV/119/2012 Rady Gminy Mogilany z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kulerzów stanowiącego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mogilany.

 • DZ. URZ. 2012.1617

  uchwała nr XIX.139.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.

 • DZ. URZ. 2012.1616

  uchwała nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.