Logowanie

DZ. URZ. 2012.1629

Tytuł:

uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radłowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1629
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1629

UCHWAŁA NR XVII/145/12 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 w związku art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty nr DT.542.38.2012.RO z dnia 27.02.2012r. oraz opinii Niezale nego Samorządnego Związku Zawodowego ?SOLIDARNOŚĆ? z dnia 02.02.2012r. i opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24.01.2012r. Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Szkołę Podstawową im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce. § 2. Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce mo liwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radłowie. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2012 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.120.2314

  uchwała nr XLVI/421/10 Rady Miasta Malbork z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Zakopiańskiej oraz nadania nazwy nowej ulicy.

 • DZ. URZ. 2010.109.2097

  uchwała nr XLVII/440/10 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku

 • DZ. URZ. 2010.106.2045

  uchwała nr XLVII/439/10 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Malborku

 • DZ. URZ. 2011.589.6906

  zarządzenie nr 3/2011 Komisarza Rządowego z dnia 31 października 2011r. zmian w budżecie Związku Gmin do spraw Wodociągowania z siedzibą w Niwce w likwidacji na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.24.420

  uchwała nr XLII/385/09 Rady Miasta Malbork z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1628

  uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich.

 • DZ. URZ. 2012.1627

  uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienica w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.1626

  uchwała nr XIX/335/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2012.1625

  uchwała nr XIX/325/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapsze Niżne - Niedzica

 • DZ. URZ. 2012.1624

  uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Siołkowej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.