Logowanie

DZ. URZ. 2012.1630

Tytuł:

uchwała nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum  im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radłowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1630
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1630

UCHWAŁA NR XVII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny, Rada Miejska w Radłowie uchwala co następuje: § 1. Nadaje się Publicznemu Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej sztandar. § 2. Wzór sztandaru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa i Dyrektorowi Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Woli Radłowskiej w skład którego wchodzi Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny. § 4. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1630

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1101

  uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Woli Radłowskiej

 • DZ. URZ. 2012.2791

  uchwała nr XVI / 168 / 2012 Rady Gminy Szerzyny z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania Publicznemu Gimnazjum w Czermnej imienia ?Błogosławionej Karoliny Kózki?.

 • DZ. URZ. 2012.1935

  uchwała nr XV/123/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Mszalnicy.

 • DZ. URZ. 2012.3491

  uchwała nr XVIII/166/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sieci publicznych gimnazjów oraz ich obwodów w Gminie Radłów.

 • DZ. URZ. 2011.399.3610

  uchwała nr VII/99/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gruszowie Wielkim i Publicznemu Gimnazjum Nr 3 w Gruszowie Wielkim.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1629

  uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce.

 • DZ. URZ. 2012.1628

  uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich.

 • DZ. URZ. 2012.1627

  uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienica w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.1626

  uchwała nr XIX/335/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2012.1625

  uchwała nr XIX/325/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapsze Niżne - Niedzica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.