Logowanie

DZ. URZ. 2012.170

Tytuł:

uchwała nr XIV/102/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-01-13
Organ wydający:Rada Miasta Skarżysko-Kamienna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 170
Hasła:podatki,opłaty i ceny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

?

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje § 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 693 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Miasta : Andrzej Dąbrowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.230.3705

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Granowo z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Zabór z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.177.2

  uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/106/11 Rady Miasta Puławy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.165.305

  uchwała nr XII/114/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.169

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Skarżyska ? Kamiennej.

 • DZ. URZ. 2012.168

  uchwała nr XII/98/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2011 zatwierdzającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Górnie na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.167

  uchwała nr XII/89/2011 Rady Gminy w Górnie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.166

  uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/163/2000 Rady Gminy Masłów z dnia 09 listopada 2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Masłów Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie, zmienionej uchwałą Nr XVII/130/08 Rady Gminy Masłów z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Masłowie oraz uchwałą Nr XXVII/215/08 Rady Gminy Masłów z dnia 30 grudnia 2008r.

 • DZ. URZ. 2012.165

  uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Masłów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Masłów ?Placówka Wsparcia Dziennego-Promyczek?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.