Logowanie

DZ. URZ. 2012.1711

Tytuł:

uchwała nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1711
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ''Zielona'' ulicy będącej drogą wewnętrzną we wsi Kielpino, położonej na północny wschód od ul. Okrężnej. § 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w paragrafie 1 zaznaczone jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1711

Załącznik do Uchwały Nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.136.2650

  uchwała nr XLV/590/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 15 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino.

 • DZ. URZ. 2010.166.3398

  uchwała nr XLVII/614/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. 2012.2146

  uchwała nr XVII/284/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1710

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.1709

  uchwała nr XiX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach

 • DZ. URZ. 2012.1708

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

 • DZ. URZ. 2012.1707

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.1706

  uchwała nr XV\102\12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.