Logowanie

DZ. URZ. 2012.1718

Tytuł:

uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1718
Hasła:parkowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm./ oraz art. 13b ust. 1 oraz ust. 4 ? 7, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm/ oraz art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 20 czerwca1997r Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 Nr 108 poz. 908) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIV/122/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 września 2011r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański wprowadza się zmianę w § 5 pkt 8, który otrzymuje brzmienie: ?8. Zarządca drogi na podstawie stosownej umowy może upoważnić inny podmiot do prowadzenia czynności wymienionych w pkt 7 lub przekazać to zadanie do realizacji jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Starogard Gdański.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Sławomir Ruśniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.97.1894

  uchwała nr LVI/493/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.88.1643

  uchwała nr LV/478/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1644

  uchwała nr LV/479/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

porady prawne online

Porady prawne

 • Brak oznaczenia strefy płatnego parkowania

  W dniu dzisiejszym byłam w mieście X autem. Zaparkowałam na parkingu w pobliżu dworca PKP. Nigdzie w pobliżu nie było informacji o fakcie, że jest to parking płatny (...)

 • Podatek VAT a opłata parkingowa

  Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dochody uzyskiwane z biletów parkomatowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, pod warunkiem, że parkingi stanowią (...)

 • Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

  W jaki sposób pobierana jest opłata dodatkowa za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych?

 • Zaległa opłata parkingowa

  Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zwrot nie opłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Jeśli wiadomo tylko jaki samochód tam parkował, (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1717

  uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2012.1716

  uchwała nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 3).

 • DZ. URZ. 2012.1715

  uchwała nr XXII/303/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.1714

  uchwała nr XVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.1713

  uchwała nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.