Logowanie

DZ. URZ. 2012.1723

Tytuł:

uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Subkowy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1723
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz.U. Nr 45 poz. 235, zm.: Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, uchwala się co następuje: § 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Subkowy w wysokości 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt zł 00/100). § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Lisewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/109/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1722

  uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo.

 • DZ. URZ. 2012.1721

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2012.1720

  uchwała nr XXII/301/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1719

  uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim honorowym dawcom krwi.

 • DZ. URZ. 2012.1718

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.