Logowanie

DZ. URZ. 2012.1786

Tytuł:

ogłoszenie nr 3 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-21
Organ wydający:Starosta Sztumski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1786
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późniejszymi zmianami) OGŁASZAM - że z dniem 28 marca 2012 r. projekt operatu opisowo ? kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali we wszystkich obrębach ewidencyjnych gminy Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim staje się obowiązującym operatem ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Sztumski Wojciech Cymerys
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1789

  ogłoszenie nr 2 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36

  ogłoszenie nr ZP.272.5.2011 Starosty Leskiego z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Huzele w gminie Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr GK. 6620.191.2011 Starosty Opolskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Toruński z dnia 21 października 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr GK.6620.109.2011 Starosty Opolskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1785

  uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 2 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1784

  uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Potęgowo z dnia 2 maja 2012r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie

 • DZ. URZ. 2012.1783

  uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1782

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 8 maja 2012r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

 • DZ. URZ. 2012.1781

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2012r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozstrzygającej spór, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Brylantowa 20 w Gdańsku a Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z/s w Gdańsku w sprawie nieuzasadnionego wstrzymania dostaw ciepła


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.