Logowanie

DZ. URZ. 2012.1814

Tytuł:

uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-25
Organ wydający:Rada Miasta Nowy Targ
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1814
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 1814

UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.), oraz art. art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ uchwala, co następuje: § 1. 1. W uchwale Nr XVII/136/2012 z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta uchyla się postanowienia § 1 oraz § 2 ust. 1 i 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady mgr Michał Glonek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1699

  uchwała nr XVII/132/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/351/09 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie przyporządkowania ulic i osiedli do obwodów szkolnych

 • DZ. URZ. 2012.1722

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.1702

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1698

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowy Targu

 • DZ. URZ. 2012.1701

  uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1813

  uchwała nr XXI-179-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1812

  uchwała nr XXI-176-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1811

  uchwała nr XX.261.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2012 - Nr XVI.213.2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1810

  uchwała nr XV/180/12 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Słomniki na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1809

  uchwała nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.