Logowanie

DZ. URZ. 2012.1970

Tytuł:

uchwała nr XVIII/41/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Będzieszyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1970
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:45

Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje : § 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w Statucie sołectwa Będzieszyn stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/44/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa Wojanowo, Świńcz, Będzieszyn wprowadza się następującą zmianę: 1) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys, jako jej przewodniczący oraz pięciu członków, powołanych przez zebranie wiejskie na wniosek mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.1725

  uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uworzenia Sołectwa Smolnik, zmiany statutu gminy oraz zmiany statutu Sołectwa Lutowiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3347

  uchwała nr XVII/179/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutów Sołectwa Bielawy, Sołectwa Bogusławice, Sołectwa Borczysko, Sołectwa Cieśle, Sołectwa Czechel, Sołectwa Czerminek, Sołectwa Gołuchów, Sołectwa Jedlec, Sołectwa Kajew, Sołectwa Karsy, Sołectwa Kościelna Wieś I, Sołectwa Kościelna Wieś II, Sołectwa Kościelna Wieś III, Sołectwa Kucharki, Sołectwa Kuchary, Sołectwa Krzywosądów, Sołectwa Macew, Sołectwa Pleszówka, Sołectwa Popówek, Sołectwa Szkudła, Sołectwa Tursko, Sołectwa Wszołów,

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutów sołectw

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. 2012.1280

  uchwała nr XI/99/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian statutów Sołectw gminy Brusy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1969

  uchwała nr XVIII/40/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej

 • DZ. URZ. 2012.1968

  uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1967

  uchwała nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?

 • DZ. URZ. 2012.1966

  uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1965

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.