Logowanie

DZ. URZ. 2012.1971

Tytuł:

uchwała nr XVIII/43/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1971
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:45

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Nr 19 po 115 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gdańskiego Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych publicznych drogi stanowiące własność Gminy Pruszcz Gdański określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się przebieg dróg gminnych publicznych wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1971

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/43/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

Wykaz dróg gminnych przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych

Miejscowość Borkowo

Nazwa Przebieg (nr działki) nowej drogi publicznej ul. Różana ul. Kwiatowa ul. Szkolna ul. Lipowa ul. Czeremchowa 101/36 wł. Gmina 102/1 wł. Gmina 130 wł. Gmina 120/1 wł. Gmina 94/1, 94/2, 40/1, 38/5, 93/33, 93/34, 39/5 wł. Gmina

Roszkowo

Jagatowo

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1971

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/43/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

Mapa z zaznaczonym przebiegiem dróg gminnnych przeznaczonych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych BORKOWO ul. Kwiatowa i ul. Różana

ROSZKOWO ul. Szkolna i Lipowa

JAGATOWO ul. Czeremchowa

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1971
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Rachanie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu terenie gminy Rachanie.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1970

  uchwała nr XVIII/41/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Będzieszyn

 • DZ. URZ. 2012.1969

  uchwała nr XVIII/40/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej

 • DZ. URZ. 2012.1968

  uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1967

  uchwała nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?

 • DZ. URZ. 2012.1966

  uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.