Logowanie

DZ. URZ. 2012.2002

Tytuł:

uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Tarnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2002
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 2002

UCHWAŁA NR XIX/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3 i 5 oraz art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VI/86/99 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie, zmienionej uchwałą Nr XXIV/406/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. Woj. Małop. Nr 253, poz. 2817) i uchwałą Nr XXXVII/492/2009 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 maja 2009 r. (Dz. U. Woj. Małop. Nr 436, poz. 3199), § 2 otrzymuje brzmienie: ?§ 2. Ustala się dla Szkoły obwód, do którego należą ulice: 1) Agrestowa, 2) Andersa Władysława gen., 3) Anioła, 4) Armii Krajowej, 5) Bajana, 6) Barwna, 7) Batalionów Chłopskich,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2002

8) Batalionu Barbara, 9) Bończyka, 10) Bożka, 11) Brata Alberta św., 12) Brauna, 13) Broniewskiego, 14) Brzozowa, 15) Burkiewicza, 16) Chabrowa, 17) Chrobrego, 18) Ciołkoszów, 19) Czarna Droga (od ul. Krakowskiej do ul. Zacisznej) numery parzyste 2-50 i numery nieparzyste 1-73, 20) Czerneckich Sióstr, 21) Czerwona, 22) Czupiela, 23) Daleka, 24) Dąbka, 25) Dobrowolskiego, 26) Dobrzańskiego, 27) Emerytów, 28) Gałczyńskiego, 29) Godowskiego, 30) Gostyńskiego, 31) Grochowska, 32) Gucwy Roberta, 33) Hibnera, 34) Jagiełły, 35) Jarzynowa, 36) Jaśminowa, 37) Kasprzyków, 38) Kępińskiego Antoniego, 39) Kleeberga, 40) Kolejowa (od ul. Czerwonej do ul. Letniej) numery parzyste 2-30 i numery nieparzyste 1-33, 41) Koszycka, 42) Kowalskiego, 43) Krakowska (od rzeki Biała do granicy miasta) numery parzyste 190-308 i numery nieparzyste 197-309, 44) Krakusa, 45) Królowej Jadwigi, 46) Kruczkowskiego,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2002

47) Krzywoustego, 48) Kubińskiego Stanisława Plac, 49) Kuzdrzała, 50) Ledóchowskich, 51) 11 Listopada, 52) Liściasta, 53) Ludowa, 54) Majchrzyka, 55) Mąsiora, 56) Mieszka I, 57) Modra, 58) Mokra, 59) Moraczewskiego, 60) Muchy, 61) Nad Białą, 62) Nauczycielska, 63) Niebieska, 64) Niska, 65) Norwida, 66) Obrońców Lwowa, 67) Okulickiego, 68) Olszewskiego, 69) Owocowa, 70) Owsiana, 71) Partyzantów, 72) Pasterska, 73) Pawłowskiego, 74) Pędrackiego, 75) Piękna, 76) Polskiego Października, 77) Prosta, 78) Pszenna, 79) Racławicka, 80) Rozwadowskiego Jordana Tadeusza gen., 81) Równoległa, 82) Różana, 83) Rzymowskiego, 84) Sempołowskiej, 85) Sienkiewicza (od ul. Czerwonej do ul. Zacisznej) numery parzyste 2-66 i numery nieparzyste 1-43,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2002

86) Spacerowa, 87) Staffa, 88) Stawowa, 89) Stroma, 90) Sucharskiego, 91) Śląska, 92) Śmiałego Bolesława, 93) Tenerowicza, 94) Tęczowa, 95) Vetulani, 96) Wandy, 97) Warneńczyka, 98) Waszkiewicza, 99) Wiciarzy, 100) Willowa, 101) Wojnarskich, 102) Wojtasiewicza Wawrzyńca, 103) Wolności i Niezawisłości, 104) Wygodna, 105) Zaciszna, 106) Zawilcowa, 107) Zielna, 108) Zubrzyckiego, 109) Żółta". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.375.3292

  uchwała nr X/102/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie do zespołu publicznych szkół oraz zmiany uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/110/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radęcinie w filię Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Września ? Woldenberczyków w Dobiegniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4204

  uchwała nr 108/XVII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.2298

  uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Podbielu w filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.

 • DZ. URZ. 2012.2881

  uchwała nr XXIII/328/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 z klasami sportowymi im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

  Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2000

  uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1999

  uchwała nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1998

  uchwała nr XVI/171/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1997

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.