Logowanie

DZ. URZ. 2012.2004

Tytuł:

uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Gminy Tarnów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2004
Hasła:Drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 2004

UCHWAŁA NR XVII/168/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się ni ej wymienione drogi: 1. przebiegająca przez dz. nr 773/2-8 tzw. Fiołkówka w Jodłówce-Wałkach, 2. przebiegająca przez dz. nr 504/1-2 tzw. za bunkrem w Porębie Radlnej, 3. przebiegająca przez dz. nr 410/3, 410/8 tzw. w bok od Sasima w Zawadzie, 4. przebiegająca przez dz. nr 366/43 ul. Zielona w Zgłobicach, do kategorii dróg gminnych w przebiegu jak na załączniku graficznym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. § 3. Brak treści 1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2) Uchwała wchodzi w ycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2004

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 2004

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 2004

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 2004

Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2003

  uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie.

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2000

  uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1999

  uchwała nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.