Logowanie

DZ. URZ. 2012.2005

Tytuł:

uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2005
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 2005

UCHWAŁA NR XXI/126/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się aktualizacji Zał. Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2005

Załącznik do Uchwały Nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012 r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja budżetowa Dz 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolbrom Szkoła Podstawowa Nr 2 Wolbrom Szkoła Podstawowa w Dłużcu Szkoła Podstawowa Gołaczewy Szkoła Podstawowa Wierzchowisko Szkoła Podstawowa Zarzecze Szkoła Podstawowa Jeżówka Gimnazjum Nr 1 Wolbrom Gimnazjum Nr 2 Wolbrom Gimnazjum Nr 3 Wolbrom Razem Razem Rozdz. 4 33.000 13.000 5 Ogółem Stan środków pieniężnych na początek roku 6 Dochody własne Stan środków pieniężnych na koniec roku 7 8 9 33.000 33.000 33.000 13.000 13.000 13.000 Ogółem Wydatki

2 3 801 80101 801 80101

801 80101 801 80101

29.000 6.000

-

29.000 6.000

29.000 6.000

29.000 6.000

-

801 80101

1.500

-

1.500

1.500

1.500

-

801 80101 801 80101 801 80110 801 80110 801 80110 801 80101 801 80110

8.000 5.600 40.000 14.000 4.700 96.100 58.700

-

8.000 5.600 40.000 14.000 4.700 96.100 58.700

8.000 5.600 40.000 14.000 4.700 96.100 58.700

8.000 5.600 40.000 14.000 4.700 91.600 58.700

-

Razem

801

154.800

-

154.800 154.800 154.800

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2004

  uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2012.2003

  uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie.

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2000

  uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.