Logowanie

DZ. URZ. 2012.2128

Tytuł:

uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2128
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2128

UCHWAŁA NR XX/191/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), po zasięgnięciu opinii: Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Wójta Gminy Wiślica, Wójta Gminy Gnojno, Wójta Gminy Pacanów, Wójta Gminy Stopnica, Wójta Gminy Nowy Korczyn, Wójta Gminy Solec-Zdrój, Wójta Gminy Tuczępy, Okręgowej Izby Aptekarskiej w Kielcach, uchwala się co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Rozkład czasu pracy aptek w porze nocnej, niedziele i święta dla aptek ogólnodostępnych z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój określa "Harmonogram Dyżurów Aptek - Miasto i Gmina Busko-Zdrój" stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Rozkład czasu pracy aptek w porze nocnej, niedziele i święta dla aptek ogólnodostępnych z terenu Gminy Solec-Zdrój określa "Harmonogram Dyżurów Aptek - Gmina Solec-Zdrój" stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Praca apteki ogólnodostępnej w porze nocnej obejmuje czas między godzinami 21:00 a 7:00. 4. Praca apteki ogólnodostępnej w niedziele i święta obejmuje czas między godzinami 7:00 a 21:00. 5. Poprzez pracę apteki ogólnodostępnej w niedziele i święta rozumie się pracę w dni wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 1951r., Nr 4, poz. 28 z późniejszymi zmianami) oraz inne dni wolne od pracy. § 3. Traci moc uchwała Nr VII/56/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

14:40:35

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2128

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2128

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

czas pracy powiat

L.p.

Adres apteki dni robocze (poniedziałek - piątek)

Godziny pracy: sobota niedziela

I. Miasto i Gmina Busko-Zdrój 1 2 3 4 5 Apteka "FARMAVIT" ul. Staszica 2A Apteka "CENTRUM" Plac Zwycięstwa 10 Apteka ul. Targowa 4 Apteka Oś. Sikorskiego 26 Apteka ul. Boh. Warszawy 65A Apteka ul. 1-go Maja 17 Apteka "UZDROWISKOWA" ul. Rzewuskiego 4 Apteka ul. Kilińskiego 16 Apteka "NOVA" ul. Batorego 3 Apteka "ZDROVITA K i M KAPUTA" Sp.j. ul. Partyzantów 25A Apteka "PHU FONTIS G.WÓJCIK A.WÓJCIK" Sp.j. ul. Boh. Warszawy 106 Apteka "PRZY STARYM DWORCU" ul. Kilińskiego 15 Apteka "SŁONECZNA" ul. Woj. Polskiego 14 Apteka Plac Zwycięstwa 30 Apteka "Z PLUSEM" ul. Boh. Warszawy 31 Apteka ul. 1-go Maja 14A Apteka "GŁUSKI" Sp.j. 7:30 - 21:00 8:00 - 20:00 7:00 - 22:00 7:30 - 21:00 7:00 - 18:00 8:00 - 19:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 19:00 7:00 - 19:00 7:00 - 18:00 8:00 - 22:00 8:00 - 14:00 7:30 - 21:00 7:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 22:00 nieczynna 7:30 - 21:00 nieczynna nieczynna nieczynna nieczynna nieczynna nieczynna nieczynna 8:00 - 22:00

6 7

8 9 10

11

8:00 - 20:30

8:00 - 14:00

nieczynna

12

8:00 - 20:00

8:00 - 15:00

nieczynna

13

apteka czynna całodobowo 7:30 - 21:00 8:00 - 16:00 8:00 - 15:00 nieczynna

14 15

II. Gmina Solec-Zdrój 1 2 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 14:00 8:00 - 13:00 nieczynna nieczynna

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2128

ul. 1-go Maja 11 3 Apteka ul. 1-go Maja 4 Apteka H.M.W. Marońscy ul. Krakowska 12 Apteka Plac Rynek 3 Apteka "WIŚLICKA" Rynek 4 Apteka "CEFARM KIELCE S.A." Plac Solny 42 Apteka Plac Solny 34 Apteka "TWOJA" Nawrot & Nawrot Sp.j. Rynek 11 Apteka Danuta Biegacz Sp.j. ul. Dr A. Gałązki 11 Apteka Tuczępy 41 Apteka Plac Piłsudskiego 4 Apteka Plac Piłsudskiego 31 8:00 - 18:00 8:00 - 13:00 nieczynna

III. Gmina Nowy Korczyn 1 8:00 - 15:00 8:00 - 17:00 9:00 - 12:00 8:00 - 12:00 nieczynna nieczynna

2 IV. Gmina Wiślica 1 2

8:00 - 18:00 8:00 - 16:00 8:00 - 16:00

8:00 - 13:00 8:00 - 12:00 8:00 - 12:00

nieczynna nieczynna nieczynna

3

V. Gmina Pacanów 1 8:00 - 18:00 8:00 - 14:00 nieczynna

2

7:30 - 18:00

8:00 - 14:00

nieczynna

VI. Gmina Tuczępy 1. 8:00 - 15:00 8:00 - 12:00 nieczynna

VII. Gmina Stopnica 1 2 8:00 - 18:00 poniedziałek 7:30 - 17:30 wtorek 7:00 - 17:30 8:00 - 14:00 środa piątek 7:30 - 17:30 sobota 7:30-13:30 nieczynna niedziela nieczynna

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 2128

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

dyżury busko

L.p. 1

Adres apteki Apteka "FARMAVIT" ul. Staszica 2A 21.05 27.05 2012r. 28.05 3.06 2012r. 4.06 10.06 2012r. 11.06 17.06 2012r. 18.06 24.06 2012r. 25.06 1.07 2012r. 2.07 8.07 2012r. 9.07 15.07 2012r. 16.07 22.07 2012r. 23.07 29.07 3.09 9.09 2012r. 10.09 16.09 2012r. 17.09 23.09 2012r. 24.09 30.09 2012r. 1.10 7.10 2012r. 8.10 14.10 2012r. 15.10 21.10 2012r. 22.10 28.10 2012r. 29.10 4.11 2012r. 5.11 11.11

Dyżury 17.12 23.12 2012r. 24.12 30.12 2012r. 31.12 2012r. 6.01 2013r. 7.01 13.01 2013r. 14.01 20.01 2013r. 21.01 27.01 2013r. 28.01 3.02 2013r. 4.02 10.02 2013r. 11.02 17.02 2013r. 18.02 24.02 1.04 7.04 2013r. 8.04 14.04 2013r. 15.04 21.04 2013r. 22.04 28.04 2013r. 29.04 5.05 2013r. 6.05 12.05 2013r. 13.05 19.05 2013r. 20.05 26.05 2013r. 27.05 2.06 2013r. 3.06 9.06

2 Apteka "CENTRUM" Plac Zwycięstwa 10 3 Apteka ul. Targowa 4 4 Apteka Oś. Sikorskiego 26 5 Apteka ul. Boh. Warszawy 65A 6 Apteka ul. 1-go Maja 17 7 Apteka "UZDROWISKOWA" ul. Rzewuskiego 4 Apteka ul. Kilińskiego 16 9 Apteka "NOVA" ul. Batorego 3 10 Apteka "ZDROVITA K i M KAPUTA" Sp.j.

8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 2128

ul. Partyzantów 25A 11 Apteka "PHU FONTIS G.WÓJCIK A.WÓJCIK" Sp.j. ul. Boh. Warszawy 106 Apteka "PRZY STARYM DWORCU" ul. Kilińskiego 15 Apteka "SŁONECZNA" ul. Woj. Polskiego 14 14 Apteka Plac Zwycięstwa 30 15 Apteka "Z PLUSEM" ul. Boh. Warszawy 31

12

13

2012r. 30.07 5.08 2012r. 6.08 12.08 2012r. 13.08 19.08 2012r. 20.08 26.08 2012r. 27.08 2.09 2012r.

2012r. 12.11 18.11 2012r. 19.11 25.11 2012r. 26.11 2.12 2012r. 3.12 9.12 2012r. 10.12 16.12 2012r.

2013r. 25.02 3.03 2013r. 4.03 10.03 2013r. 11.03 17.03 2013r. 18.03 24.03 2013r. 25.03 31.03 2013r.

2013r. 10.06 16.06 2013r. 17.06 23.06 2013r. 24.06 30.06 2013r. 1.07 7.07 2013r. 8.07 14.07 2013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 2128

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

dyżury solec

L.p. Adres apteki 1 Apteka ul. 1-go Maja 14A 2

21.05 - 27.05 2012r. 11.06 - 17-06 2012r. 2.07 - 8.07 2012r

Dyżury w okresie od 21.05.2012r. - do 6.01.2013r.

23.07 - 29.07 2012r.

13.08 - 19.08 2012r.

3.09 - 9.09 2012r.

24.09 - 30.09 2012r.

15.10 - 21.10 2012r.

5.11 - 11.11 2012r.

26.11 - 2.12 2012r.

17.12 - 23.12 2012r.

Apteka "GŁUSKI" Sp.j. ul. 1-go Maja 11

28.05 - 3.06 2012r.

18.06 - 24.06 2012r.

9.07 - 15.07 2012r.

30.07 - 5.08 2012r.

20.08 - 26.08 2012r.

10.09 - 16.09 2012r.

1.10 - 7.10 2012r.

22.10 - 28.10 2012r.

12.11 - 18.11 2012r.

3.12 - 9.12 2012r.

24.12 - 30.12 2012r.

3 Apteka ul. 1-go Maja 4

4.06 - 10.06 2012r. 25.06 - 1.07 2012r. 16.07 - 22.07 2012r. 6.08 - 12.08 2012r. 27.08 - 2.09 2012r. 17.09 - 23.09 2012r. 8.10 - 14.10 2012r. 29.10 - 4.11 2012r. 19.11 - 25.11 2012r. 10.12 - 16.12 2012r. 31.12.2012r. 6.012013r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 2128

L.p. 1

Adres apteki

Dyżury w okresie od 7.01.2013r. - do 14.07.2013r.

Apteka ul. 1-go Maja 14A 2 Apteka "GŁUSKI" Sp.j. ul. 1-go Maja 11 3 Apteka ul. 1-go Maja 4

7.01 - 13.01 2013r.

28.01 - 3.02 2013r.

18.02 - 24.02 2013r.

11.03 - 17.03 2013r.

1.04 - 7.04 2013r.

22.04 - 28.04 2013r.

13.05 - 19.05 2013r.

3.06 - 9.06 2013r.

24.06 - 30.06 2013r.

14.01 - 20.01 2013r.

4.02 - 10.02 2013r.

25.02 - 3.03 2013r.

18.03 - 24.03 2013r.

8.04 - 14.04 2013r.

29.04 - 5.05 2013r.

20.05 - 26.05 2013r.

10.06 - 16.06 2013r.

1.07 - 7.07 2013r.

21.01 - 27.01 2013r.

11.02 - 17.02 2013r.

4.03 - 10.03 2013r.

25.03 - 31.03 2013r.

15.04 - 21.04 2013r.

6.05 - 12.05 2013r.

27.05 - 2.06 2013r.

17.06 - 23.06 2013r.

8.07 - 14.07 2013r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.28.430

  uchwała nr 244/2009 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 27 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.320.5228

  uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 246/08 Zarządu Powiatu Słubickiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słubickiego w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.2126

  uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.

 • DZ. URZ. 2012.2125

  uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu

 • DZ. URZ. 2012.2124

  uchwała nr XXIII/41/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 • DZ. URZ. 2012.2123

  uchwała nr XXIII/39/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.