Logowanie

DZ. URZ. 2012.2130

Tytuł:

uchwała nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-25
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2130
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 lipca 2012 r. Poz. 2130

UCHWAŁA NR XX/193/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego wprowadza się następujące zmiany: 1. §3 ust.1 pkt 1 lit.a otrzymuje brzmienie: "a) jest członkiem klubu sportowego, stowarzyszenia lub organizacji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej,", 2. w §3 ust.1 pkt1 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: "e) jest mieszkańcem Powiatu Buskiego.". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

14:40:26

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.48.701

  uchwała nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym

 • DZ. URZ. 2009.261.2044

  uchwała nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.177.1541

  uchwała nr XXVI/224/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.177.1540

  uchwała nr XXVI/222/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 marca 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2009.392.2858

  uchwała nr XXX/256/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Wymiar urlopu wypoczynkowego

  Pracownica zatrudniona na pełnym etacie, przebywała na urlopie macierzyńskim do dn. 15 lutego br. Do dnia 23 marca br. wykorzystuje urlop wypoczynkowy za 2010 r. Czy przysługuje (...)

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2129

  uchwała nr XX/192/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. 2012.2128

  uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.2127

  uchwała nr XVII/197/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • DZ. URZ. 2012.2126

  uchwała nr XXVII/182/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Połaniec.

 • DZ. URZ. 2012.2125

  uchwała nr XXVII/174/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Połańcu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.