Logowanie

DZ. URZ. 2012.2140

Tytuł:

uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Powiatu w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2140
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w zw. z art. 5c pkt 1 oraz art. 62 ust. 5, art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty (j.t. - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach wyłącza się Liceum Profilowane. 2. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012r Liceum Profilowane wchodzące obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu mgr in . Tadeusz Nabagło
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.21.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.19.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

 • DZ. URZ. 2012.2139

  uchwała nr XVIII/201/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2126

  uchwała nr XVIII/188/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5696

  uchwała nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Zespół ustalający przyczyny wypadku przy pracy

  Czy zespół ustalający przyczyny wypadku może składać się tylko z dwóch inspektorów społecznych B.H.P.?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2139

  uchwała nr XVIII/201/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2138

  uchwała nr XVIII/200/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

 • DZ. URZ. 2012.2137

  uchwała nr XVIII/199/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

 • DZ. URZ. 2012.2136

  uchwała nr XVIII/198/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

 • DZ. URZ. 2012.2135

  uchwała nr XVIII/197/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.