Logowanie

DZ. URZ. 2012.2148

Tytuł:

uchwała nr XVII/291/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-27
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2148
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

12:11

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształeniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 83) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na zastosowanie w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stopy procentowej jak niżej: 1) przy okresie spłaty opłaty z tytułu przekształcenia w ratach do 10 lat - oprocentowanie równe trzykrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski; 2) przy okresie spłaty opłaty z tytułu przekształcenia w ratach powyżej 10 lat - oprocentowanie równe czterokrotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2148
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1133

  uchwała nr XII/126/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż stopa redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski stopy procentowej w stosunku do nieuiszczonej, rozłożonej na raty części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/215/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. 2012.572

  uchwała nr XVII/165/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/172/2012 Rady MIejskiej w Wołowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania rozłożonej na raty, nieuiszczonej części opłaty ustalonej decyzją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. 2010.1.17

  uchwała nr XXX/173/2009 Rady Miasta I Gminy Osieczna z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2147

  uchwała nr XVII/285/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadanie nazwy ulicy we wsi Brodnica Górna

 • DZ. URZ. 2012.2146

  uchwała nr XVII/284/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. 2012.2145

  ogłoszenie Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.2144

  uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2143

  uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy w Konarzynach z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.